-> Správa sociálnych sieti

Venujem sa správe obľúbených sociálnych sietí – Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Vytváram obsah na sociálne siete (text, foto, video), nastavujem reklamné kampane, vyhodnocujem dosahy, komunikujem v mene značky.

1. Vytvorím obsah na sociálne siete

Text/Foto/Video. Vymyslím kreatívny koncept, od ktorého sa bude odvíjať marketingová kampaň a publikované príspevky.

2. Spustím reklamu na kľúčové segmenty

Zadefinujem cieľovú skupinu, ktorú chceme osloviť s vašimi produktami a službami. 

3. Budem budovať komunitu a reportovať výsledky

Budem budovať komunitu a v mene vašej značky odpovedať na správy a komentáre fanúšikov. Pripravím štatistiky.

Vybraná spolupráca: 

Pre firmu FRESH & ROLL som vytvoril komunikáciu prostredníctvom ich hlavného produktu „freshrollky“ (čerstvej zmrzliny pripravenej z čerstvých ingrediencií pred očami zákazníka). Freshrollka postupne predstavuje seba, svojich zakladateľov, spôsob prípravy, dôraz na čerstvosť a použité ingrediencie. Príspevky na Facebooku a Instagrame som podporil reklamnými kampaňami na kľúčových zákazníkov. Súčasťou spolupráce bolo aj nafotenie a upravenie profesionálnych fotografií a videí vo FULL HD kvalite.

 • Zvýšenie interakcií o 598 % za 1. mesiac spolupráce.
 • Zvýšenie dosahu o 449 % za 1. mesiac spolupráce.
 • Posilnenie image značky.

" zhodnotenie spolupráce už čoskoro :) "

FRESH & ROLL

-> Tvorba webov

Tvorím optimalizované web stránky na mieru s redakčným systémom, analytikou cez Google Analytics a SEO optimalizáciou pre prvé miesta v Google.

1. Redakčný systém

Súčasťou internetovej stránky bude redakčný systém vďaka ktorému si dokážete na web pridávať stránky, fotografie, videá aj články na blog.

2. Prvé miesta v Google

Na web nastavím analytiku návštev Google Analytics. Pripravím web pre Google z pohľadu SEO prostredníctvom on-page a off-page nástrojov.

3. Podpora na 10 rokov

Klientom ponúkam na web servisný balíček až na 10 rokov, počas ktorých sa o web starám.

Vybraná spolupráca:

Zadaním od firmy Nasvietenie sály bolo vytvoriť jednoduchú a prehľadnú internetovú stránku, na ktorej firma v jednoduchosti odprezentuje svoje služby a portfólio. Cieľom je získanie kontaktu od zákazníka, po čom mu firma pripraví ponuku šitú na mieru.


 • Nový web prispel k prehľadnej a efektívnej prezentácií služieb a zvýšil počet objednávok YoY o 30 %.  

"Internetová stránka je prehľadná, jednoduchá a výborne optimalizovaná pre rôzne zariadenia. Navyše priniesla nárast počtu objednávok."

-> Tvorba značky (branding)

Pripravím návod, ako komunikovať v mene značky. Či tykať alebo vykať. Akú emóciu a štýl komunikácie zvoliť k cieľovému publiku. Aké fotky a videa publikovať. Cez aké marketingové nástroje osloviť zákazníkov.

1. Zadefinovanie zákazníka & brandu

Prostredníctvom spoločného workshopu spolu zadefinujeme zákazníka a vytvoríme identitu vašej značky. 

2. Brandbook

Pripravím návod popisujúci identitu vašej značky, návod ako komunikovať so zákazníkom v mene značky. Aké obrázky, videá a texty používať. 

3. Stratégia & brand design

Pripravím návod čo, ako a kde komunikovať, tak aby digitálna komunikácia bavila a oslovila kľúčového zákazníka.

Vybraná spolupráca:

Pripravil som branding pre novo vzniknutú svadobnú značku Svadba od Zážitkárov. Navrhol som logo, ktoré symbolizuje nekonečnosť a manželstvo. Štýl a emóciu komunikácie som zameral na cieľovú skupinu zákazníkov, ktorých chce značka osloviť.  

 • Branding prispel k vytvoreniu povedomia o značke a vyčleneniu miesta značky na konkurenčnom trhu. Vďaka brandingu a kvalitnej práci narástla značka YoY o 40 % .

"Branding pomohol vytvoriť zážitkovú značku, logo a návod na komunikáciu v mene značky. Vďaka týmto faktorom sa značke podarilo do 3 rokov zaujať popredné miesta na náročnom konkurenčnom trhu."

Veronika Čižmárová, http://svadbaodzazitkarov.sk

-> Reklamné kampane

Reklamné kampane zamerané na kľúčového zákazníka.

1. Kto je zákazník?

Pred spustením reklamnej kampane je potrebné definovať kľúčového zákazníka. Kto to je? Aké má motívy a potreby? Čo ho motivuje? Prečo chce kúpiť váš produkt / vašu službu?

2. Vytvorenie konceptu

Keď máme zadefinovaného kľúčového zákazníka tvorím koncept reklamnej kampane.

3. Spustenie reklamnej kampane

Spustenie cielenej reklamnej kampane. Sledovanie a vyhodnocovanie priebehu. Zvýšenie predaja produktov a služieb.

Vybraná spolupráca:

Na pozícií Marketingového špecialistu pre Bistro.sk som navrhol, realizoval a vyhodnotil viacero reklamných kampaní zameraných na posilnenie značky a podporu predaja.  

 • Reklamné kampane zvýšili predaj cez víkendy a sviatky.
 • Reklamné kampane zvýšili počet inštalácií aplikácie Bistro.sk.
 • Reklamné kampane zvýšili počet jedál v jednej objednávke.

-> E-mail marketing

E-mail marketing zahŕňa vytváranie pútavých šablón pre newslettery, vrátane atraktívnych predmetov a preheadrov a správneho technického nastavenia (txt, mx a ďalších záznamov) s cieľom dosiahnuť najlepšie OTR a CTR hodnoty.

1. Vytvorenie newsletterov (email šablón)

Vytvorenie atraktívnych email šablón s použitím textu a obrázkov, ktoré rešpektujú pravidlá email marketingu.

2. Výber platformy (Mailchimp, Mailgun, AWS Amazon, a i.)

Výber a rozosielka email marketingu (newsletterov) cez vhodnú platformu.

3. Nastavenie kľúčových ukazovateľov

SPF, DKIM, DMARC a i.

4. Sledovanie kľúčových hodnôt

OTR, CTR, Bounce rate, Spam rate, IP reputation, Domain reputation, Sending Reputation a i.

5. Hygiena databázy a reaktivácia užívateľov

Udržiavanie aktívnej databázy. 

6. Optimalizácia a inovácia email marketingu

Kroky na zlepšenie OTR a CTR a zvýšenie predaja produktov a služieb z emailov.

Vybraná spolupráca:

Na pozícií Email Marketingového manažéra „Head of emailing“ pre firmu Hyperia s.r.o., ktorá má produkty a značky vo viac ako 30 krajinách sveta som riadil tím v ktorom sme boli zodpovední za správne rozosielanie viac ako 300 miliónov emailov ročne do celého sveta. Navrhoval som stratégie, ciele aj inovácie. Vyhodnocoval som plnenie cieľov a reportoval vedeniu firmy.  

 • Inovácia email marketingu prispela k lepšej hygiene databázy, zvýšeniu OTR a CTR a priniesla firme vyšší zisk.

-> SEO / prvé miesta v Google

  Komplexné služby pre SEO optimalizáciu web stránok pre Google. Analýza kľúčových slov a konkurencie, vytvorenie seo stratégie, nastavenie štatistík, získavanie spätných odkazov, monitoring aj reporting.

1. Off-page optimalizácia

Aktivity mimo web stránku (odkazy z autoritatívnych webstránok, sila webu na sociálnych sieťach, vyhľadávanosť doménového mena, sila značky (branding), počet unikátnych domén odkazujúcich na webstránku a i.

2. On-page optimalizácia

On-page optimalizácia zahŕňa prácu na webe (nastavenie meta tagov, kľúčové slová a frázy, unikátnosť obsahu stránky, responzivita, a i.).

3. Vyššia návštevnosť

Kombinácia off-page a on-page seo nástrojov zvýši návštevnosť a predaj produktov a služieb.  

Vybraná spolupráca:

Som človek, ktorý okrem marketingu miluje umenie a víkendy v sezóne trávim relaxom za mikrofónom a DJ pultom na najkrajších svadbách v krajine. Je to pre mňa reset z "bežného života" už od strednej školy, bez ktorého si život už ani neviem predstaviť. Keďže najsilnejšia skúsenosť je vlastná skúsenosť vďaka SEO optimalizácií som dostal svoj web na prvé miesta v Google pre kľúčové slová: „svadobný DJ“; „svadobný moderátor“; „DJ svadba“

 • Prvé miesta v Google mi šetria rozpočet na Google Ads a zvyšujú počet objednávok. 

-> Tvorba stratégie & Konzultácie

Pomáham značkám komunikovať autenticky a kreatívne. Odhalím nedostatky online komunikácie a pripravím stratégiu na zvýšenie predaja tovarov alebo služieb. V rámci marketingovej stratégie sa zameriavam hlavne na content marketing, sociálne siete, SEO, PPC prípadne email marketing.

1.Úvodný rozhovor a vyplnenie dotazníka

Počas úvodného rozhovoru sa rozprávame o vašom biznise. Zodpoviem vám na otázky ohľadom marketingu.

2. Audit online komunikácie 

Vykonám podrobný audit online komunikácie vrátane definovania persón (kľúčových zákazníkov).

3. Návrh digitálno-marketingovej stratégie

Navrhnem komplexnú digitálno-marketingovú stratégiu vrátane návodu čo, kde, kedy a ako komunikovať.

Vybraná spolupráca

Klaudi Michaldová je skvelá fyzioterapeutka z Balance gym. Oslovila ma s otázkami z oblasti online marketingu.  Zodpovedal som na všetky otázky. Vykonal som analýzou marketingových kanálov, ktoré používa a navrhol som online stratégiu -> spôsob a formu ako komunikovať s kľúčovým zákazníkom. 

   

 • Marketingová konzultácia priniesla Klaudii zorientovanie sa v marketingu.
 • Analýza odhalila nedostatky online komunikácie.
 • Makretingová stratégia priniesla lepší image na sociálnych sieťach. 

"Ďakujem Maťovi za marketingovú konzultáciu a jeho nasmerovania v oblasti online marketingu. Určite odporúčam!"

Klaudi Michaldová (fyzioterapeut, Balance gym)

-> Komplexná správa marketingu

Nestarajte sa o nič! Nechajte starosti s firemným marketingom na mňa. Komplexná správa marketingu zahŕňa správu viacerých marketingových kanálov (napr. web, sociálne siete, PPC, SEO, Email marketing, ...) vrátane tvorby marketingovej stratégie a reportovania výsledkov.

1. Úvodný audit a tvorba stratégie

Našu spoluprácu začneme úvodným auditom a vytvorením stratégie. Rovnako si definujeme kľúčového zákazníka.

2.Sociálne siete 

Vyberiem vhodné sociálne siete. Pripravím obsah Text/Foto/Video. Spustím reklamné kampane.  

3. Web & PPC

Budem pracovať s webom. Vyhodnocovať analytiku Google Analytics. Zlepšovať SEO formou on-page a off-page nástrojov. Spúšťať PPC kampane.

4. E-mail marketing

Pripravím email newsletter pre kľúčové segmenty.

5. Influencer marketing

Oslovíme zákazníkov cez ich vzory.

 

6. Reporting

Dosiahnuté výsledky budem pravidelne reportovať.

Vybraná spolupráca

Komplexnej správe marketingu som sa venoval na marketingovom oddelení na pozícií Marketingový špecialista pre Bistro.sk. Spravoval som sociálne siete, vytváral e-mailové kampane, tvoril marketingové a reklamné kampane, budoval značku Bistro.sk.

 • Marketingové kampane priniesli zvýšenie predaja cez víkendy a sviatky.
 • Reklamné kampane zvýšili počet inštalácií aplikácie Bistro.sk.
 • Kvalitná správa sociálnych sieti priniesla nárast interakcií a sledovateľov a teda aj fanúšikov značky.
 • Email marketing zvýšil web traffic.

Napíšte mi: