Referencie:

Ďakujem za prejavenú dôveru firmám z oblasti IT sektora, stavebníctva, dizajnu, gastronómie, športu, zdravotníctva, školstva, online technológií, digitálnych značiek, neziskových organizácií aj štátnej sféry.

#️Bistro.sk
 Nárast objednávok a počtu jedál v objednávkach, zvýšenie zárobku. Komplexná správa online marketingu.

#️Letakomat.sk Zlepšenie OTR, CTR, Bounce rate, Spam rate, zvýšenie zárobku z email marketingu.
#️Kimbino.green Zlepšenie OTR, CTR, Bounce rate, Spam rate, zvýšenie zárobku z email marketingu.
#️Qsxl.com Inovácia komunikácie a nastavenie marketingovej stratégie.
#️Freshandroll.sk Inovácia komunikácie a Social media marketingu.
#️Meka.sk Marketingové konzultácie a nastavenie marketingovej stratégie.
#️ProElektro.sk Nastavenie identity a správa sociálnych sieti. Školenie na sociálne siete. Definovanie vizuálnej identity.
#️Famon.sk Správa sociálnych sieti. Reklamné kampane. Email marketing a newslettery.
#️appka Fenix360 Správa sociálnych sieti. Marketingové konzultácie a poradenstvo v angličtine pre medzinárodný startup (konkurencia Tidal a Spotify).
#️Žilinský turistický kraj Vytvorenie akčnej marketingovej stratégie. Zvýšenie Facebook a Instagram Page reach. Zvýšenie návštevnosti regiónov.
#️DeltaPlus.eu Dizajn manuál a vizuálna identita pre sociálne siete.
#️Montmarket.sk Branding a dizajn manuál


Bistro.sk

Na pozícií Marketingového špecialistu pre Bistro.sk bolo Martinovou hlavnou zodpovednosťou spravovanie sociálnych sieti, tvorba direct mailov, vyhodnocovanie pravidelných reportov so stanovenými KPI's. Spolupodieľal sa na tvorbe návrhov a realizácií online kampaní. Martina považujem za cenného člena svojho tímu. Má výborný prehľad o trendoch v online marketingu, čo bolo prínosné najmä pri nastavovaní marketingovej stratégie pre portál Bistro.sk. Medzi jeho silné stránky patrí kreativita, zodpovednosť a chuť učiť sa. Verím, že pre každú firmu bude prínosom.
- Andrea K. (Online marketing manager, Ringier Axel Spriner SK, a.s.)

Balance gym

Ďakujem Maťovi za marketingovú konzultáciu a jeho nasmerovania v oblasti online marketingu. Určite odporúčam! 
Klaudia M., Balance gym

Fresh & Roll

"Veľmi pekne ďakujeme za správu Social Media Marketingu. Vytvorenie stratégie, profesionálnych postov aj nastavenie reklám. Vďaka profesionálnej správe funpage na Facebooku a Instagrame narástla naša fanúšikovská základňa, zvýšili sa platené aj organické dosahy, aj interakcie. Odporúčame!" 
- Andrea (Fresh & Roll)