Rozmeňme si to na drobné.

Počas uplynulých rokov som sa venoval projektom, v ktoré som veril. Projektom, ktoré pomáhajú ľuďom zlepšovať ich život.

Marketingový špecialista pre Bistro.sk

Bistro.sk je najväčšia online donášková služba na Slovensku s viac ako 1500 reštauráciami. Na pozícií marketingového špecialistu v Bistro.sk, som sa venoval komplexnému marketingu. Vytváral som marketingové kampane a súťaže. Spravoval som sociálne siete. Vytváral som emailové kampane a push notifikácie pre smartfóny s Androidom a iOS. Pracoval som na budovaní značky Bistro.sk

# Zvýšenie predaja
# Nárast počtu inštalácií aplikácie Bistro.sk
# Zvýšenie počtu jedál v 1 objednávke
# Zvýšenie web trafficu
# Nárast interakcií a sledovateľov

Referencia od Bistro.sk:

Na pozícií Marketingového špecialistu pre Bistro.sk bolo Martinovou hlavnou zodpovednosťou spravovanie sociálnych sieti, tvorba direct mailov, vyhodnocovanie pravidelných reportov so stanovenými KPI's. Spolupodieľal sa na tvorbe návrhov a realizácií online kampaní. Martina považujem za cenného člena svojho tímu. Má výborný prehľad o trendoch v online marketingu, čo bolo prínosné najmä pri nastavovaní marketingovej stratégie pre portál Bistro.sk. Medzi jeho silné stránky patrí kreativita, zodpovednosť a chuť učiť sa. Verím, že pre každú firmu bude prínosom.
- Andrea K. (Online marketing manager, Ringier Axel Spriner SK, a.s.)

Marketingová stratégia pre QSXL

QSXL je spoločnosť zameraná na medzinárodné vyhľadávanie a nábor pracovníkov pre stredne veľké spoločnosti a veľké globálne podniky. Zákazníkom ponúkajú vysoko kvalitné zdroje v dohodnutom časovom rámci za konkurenčné ceny. Pre spoločnosť QSXL som navrhol akčnú marketingovú stratégiu zameranú na komunikáciu so zainteresovanými stranami, vrátane predošlej detailnej analýzy a auditu. Komunikácia prebiehala výhradne v anglickom jazyku cez Google Hangouts a Skype.

# Analýza komunikácie
# Návrh marketingovej stratégie na mieru
# Implementácia do praxe
# Komunikácia 100 % v angličtine

Head of Emailing pre Hyperia Group s.r.o.

V Hyperia s.r.o. som riadil email marketingové oddelenie. Stanovoval som ciele a prinášal inovácie. Zodpovedal som za odosielanie viac ako 300 miliónov emailov ročne do viac ako 30 krajín. Monitoroval som kľúčové email marketingové ukazovatele (doručiteľnosť emailu, OTR, CTR, Bounce rate, Spam rate, reputácia domény, ...). Dosiahnuté výsledky som reportoval vedeniu firmy.

(Hyperia s.r.o. & Bezvafinance s.r.o. & Kimbino Green s.r.o.)
# Inovácia email marketingu
# Zvýšeniu OTR a CTR
# Zníženie Bounce rate & Spam rate o 80 %
# Zvýšenie zisku

Head of Marketing pre XENEX design

Ako marketingový špecialista a konzultant som v rámci spolupráce s XENEX design, s.r.o. vykonal dôkladnú marketingovú analýzu všetkých marketingových kanálov, ktoré firma využíva. Zistil som, že kľúčové marketingové aktivity sa nemerajú a firma nemá vypracovanú marketingovú stratégiu. Odhalil som hlavné nedostatky na web stránke spoločnosti a navrhol UX zmeny na zlepšenie firemnej prezentácie. V rámci marketingovej stratégie som určil kľúčového zákazníka (persónu), jeho záujmy a potreby. Pracoval som na brandingu, copywritingu a ideamakingu. Nastavil som analytiku merania návštevnosti a správania zákazníkov Google Analytics a vytvoril som a spustil som reklamné kampane. Navrhol som formu a štýl online aj offline komunikácie.

# Návrh marketingovej stratégie
# Návrh redizajnu web stránky
# Nárast dosahu príspevkov na FB o 11 156 %
# Nárast vzhliadnutí videa na FB o 8 985 %
# Zvýšenie návštev web stránky o 50 %
# Vedenie príjmacích pohovorov na ľudí do tímu
# Aktívna komunikácia s agentúrami
a i.

PhD. + marketing na UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) na UNIZA je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Osobitosť fakulty spočíva v kombinácii študijných programov, ktoré prepájajú informatiku, počítačove inžinierstvo a manažment, marketing. Počas doktorandského štúdia som sa venoval aktívnej marketingovej prezentácií fakulty (vrátane prezentácie fakulty na veľtrhoch Kam na Vysokú, Gaudeamus, Profesia Days), spolupráci na zabezpečovaní predmetov orientovaných na manažment, marketing a inovácie a tvorbe článkov do medzinárodných publikácií.

Marketingový špecialista pre TK Žilina

Tenis patrí popri futbale medzi najstaršie športové odvetvia v Žiline. História klubu siaha viac ako 100 rokov dozadu. Aj preto bola pre mňa česť navrhnúť klubu kompletnú marketingovú stratégiu so zameraním na marketingovú komunikáciu cez sociálne siete, internetovú stránku a spoluprácu s ďalšími prevádzkami v komplexe TK Žilina.

Marketingová stratégia pre Klaudiu

Klaudi Michaldová je skvelá fyzioterapeutka z Balance gym. Oslovila ma s otázkami z oblasti online marketingu. Zodpovedal som na všetky otázky. Vykonal som analýzou marketingových kanálov, ktoré používa a navrhol som online stratégiu -> spôsob a formu ako komunikovať s kľúčovým zákazníkom.

# Zodpovedanie otázok z marketingu
# Odhalenie nedostatkov v marketingovej komunikácií
# Makretingová stratégia na mieru

Social media marketing pre FRESH & ROLL

Pre firmu FRESH & ROLL som vytvoril komunikáciu prostredníctvom ich hlavného produktu „freshrollky“ (čerstvej zmrzliny pripravenej z čerstvých ingrediencií pred očami zákazníka). Freshrollka postupne predstavuje seba, svojich zakladateľov, spôsob prípravy, dôraz na čerstvosť a použité ingrediencie.

# Zvýšenie interakcií o 598 %
# Zvýšenie dosahu o 449 %
# Posilnenie image značky

Referencia od Fresh & Roll:

"Veľmi pekne ďakujeme za správu Social Media Marketingu. Vytvorenie stratégie, profesionálnych postov aj nastavenie reklám. Vďaka profesionálnej správe funpage na Facebooku a Instagrame narástla naša fanúšikovská základňa, zvýšili sa platené aj organické dosahy, aj interakcie. Odporúčame!"
- Andrea (Fresh & Roll)

Záujem o spoluprácu?

Rád pomôžem s online marketingom aj vám.

Ing. Martin Latka, PhD.

Som milovník marketingu a dobrej kávy. Online marketér freelancer. Marketingový špecialista a konzultant.