Rozmeňme si to na drobné.

Počas uplynulých rokov som sa venoval projektom, v ktoré som veril. Projektom, ktoré pomáhajú ľuďom zlepšovať ich život.

Marketingový špecialista pre Bistro.sk

Bistro.sk je najväčšia online donášková služba na Slovensku s viac ako 1500 reštauráciami. Na pozícií marketingového špecialistu v Bistro.sk, som sa venoval komplexnému marketingu. Vytváral som marketingové kampane a súťaže. Spravoval som sociálne siete. Vytváral som emailové kampane a push notifikácie pre smartfóny s Androidom a iOS. Pracoval som na budovaní značky Bistro.sk

Marketingová stratégia pre QSXL

QSXL je spoločnosť zameraná na medzinárodné vyhľadávanie a nábor pracovníkov pre stredne veľké spoločnosti a veľké globálne podniky. Zákazníkom ponúkajú vysoko kvalitné zdroje v dohodnutom časovom rámci za konkurenčné ceny. Pre spoločnosť QSXL som navrhol akčnú marketingovú stratégiu zameranú na komunikáciu so zainteresovanými stranami, vrátane predošlej detailnej analýzy a auditu. Komunikácia prebiehala výhradne v anglickom jazyku cez Google Hangouts a Skype.

Head of Emailing v Hyperii

V Hyperia s.r.o. som riadil email marketingové oddelenie. Stanovoval som ciele a prinášal inovácie. Zodpovedal som za odosielanie viac ako 300 miliónov emailov ročne do viac ako 30 krajín. Monitoroval som kľúčové email marketingové ukazovatele (doručiteľnosť emailu, OTR, CTR, Bounce rate, Spam rate, reputácia domény, ...). Dosiahnuté výsledky som reportoval vedeniu firmy.

PhD. + marketing na UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) na UNIZA je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Osobitosť fakulty spočíva v kombinácii študijných programov, ktoré prepájajú informatiku, počítačove inžinierstvo a manažment, marketing. Počas doktorandského štúdia som sa venoval aktívnej marketingovej prezentácií fakulty (vrátane prezentácie fakulty na veľtrhoch Kam na Vysokú, Gaudeamus, Profesia Days), spolupráci na zabezpečovaní predmetov orientovaných na manažment, marketing a inovácie a tvorbe článkov do medzinárodných publikácií.

Marketingový špecialista pre TK Žilina

Tenis patrí popri futbale medzi najstaršie športové odvetvia v Žiline. História klubu siaha viac ako 100 rokov dozadu. Aj preto bola pre mňa česť navrhnúť klubu kompletnú marketingovú stratégiu so zameraním na marketingovú komunikáciu cez sociálne siete, internetovú stránku a spoluprácu s ďalšími prevádzkami v komplexe TK Žilina.

Marketingová stratégia pre Klaudiu

Klaudi Michaldová je skvelá fyzioterapeutka z Balance gym. Oslovila ma s otázkami z oblasti online marketingu. Zodpovedal som na všetky otázky. Vykonal som analýzou marketingových kanálov, ktoré používa a navrhol som online stratégiu -> spôsob a formu ako komunikovať s kľúčovým zákazníkom.

Záujem o spoluprácu?

Rád pomôžem s online marketingom aj vám.