Som marketingový špecialista

Koľko stojí marketing? Koľko stojí reklama? Koľko stojí marketingová agentúra? Aký cenník má marketingový špecialista, freelancer? Aký plat ma marketingový špecialista / manažér? Koľko stojí reklama na Facebooku a Instagrame? Koľko treba dať do reklamy?

... Sú najčastejšie otázky, ktoré dostávam od mojich klientov. Každý klient je individuálny. Má inak zameraný biznis, iné potreby a požiadavky. A samozrejme aj finančný budget na marketing.


Čo robím? 

Nie som marketingová agentúra, ale marketingový freelancer a špecialista a pracujem na živnosť. Vďaka tomu, že nemám „stres“ z nákladov na prenájom priestorov, mzdy zamestnancov, firemné autá a hardware sa ako marketingový freelancer (živnostník) dokážem mojim klientom individuálne venovať.
  • Klient u mňa vie, kto bude dodávať službu.
  • Klient mi nemusí kupovať technické vybavenie ani softvér (napr. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Monday, Trello, Zoomsphere a i. ...)
  • Klient mi platí iba za dodané služby.

marketingovy-specialista-agenturajpg


Ako online marketingový konzultant s viac, ako 7 ročnou praxou v oblasti digitálneho marketingu som zodpovedal na množstvo otázok z online a biznis prostredia a taktiež som pomohol „nakopnúť“ marketing a marketingovú komunikáciu firmám a organizáciam z oblasti IT sektora, stavebníctva, dizajnu, gastronómie, športu, zdravotníctva, školstva, online technológií, digitálnych značiek, neziskových organizácií aj štátnej sféry.

Som marketér freelancer a k práci potrebujem notebook, tablet a kvalitné wifi pripojenie. Často pracujem zo spoločných priestoroch – coworkingu. Najčastejšie robím pre mojich klientov marketingové stratégie, správu sociálnych sieti, content (obsah), email marketing, branding, poradenstvo aj marektingové školenia. Ako marketingový špecialista pôsobím na slovenskom, českom a globálnom trhu.


marketingovy-specialista-manazerjpg

Marketingová vs. reklamná agentúra vs. freelancer?

Marketingová agentúra sa zameriava prevažne na online služby (správa sociálnych sieti, reklamné PPC kampane, tvorba internetových stránok, budovanie značky a i.) a reklamná agentúra hlavne na offline produkty - bannery, letáky, vizitky, logá, brožúry, plagáty a i. Klient najčastejšie komunikuje s obchodným oddelením, ktoré pripraví klientom ponuku. Po akceptácií ponuky a podpise zmluvy nastáva realizácia, ktorú tvoria zamestnanci agentúry. 

Cena za marketingové, alebo reklamné služby u reklamných a marketingových agentúr sa odvíja od počtu hodín, ktoré zamestnanci agentúry venujú klientovi. Do cien sa však zaratávajú aj náklady na prenájom priestorov, pracovné pomôcky, stravné lístky, školenia, odvody za zamestnancov, dane a pod.


Freelancer
je povolanie, kde je človek ,,sám sebe pánom”. Ide o človeka pracujúceho na voľnej nohe, najčastejšie živnostníka. Freelancer orientovaný na marketing je kreatívny človek, ktorý si dokáže zarábať sám na seba. Freelancer zároveň často nemá presne stanovenú pracovnú dobu „od 8:00 do 17:00 “ a musí si správne manažovať vlastný čas. Freelancer má priamy kontakt s klientom a teda klient presne vie, kto mu službu dodá.


marketingova-agentura-cennikjpg

Výhoda spolupráce s freelancerom je tiež väčšia flexibilita a možnosť pracovať pre firmy z rôznych kútov Slovenska aj sveta a možnosť naplánovať si call a stretnutia aj mimo bežných "úradných hodín" agentúr. Freelancer má taktiež vlastné HW aj SW vybavenie (klient nemá dodatočné náklady na BOZP, nákup HW & SW, stravne lístky, odvody, priestory atď.). Platí iba za dodanú službu.