Marketingové školenie pre Žilinský samosprávny kraj

Marketingové školenie som zostavil tak, aby účastníci školenia najskôr získali teoretické poznatky a tie si potom vyskúšali v praxi (počas marketingového workshopu). Školenie na digitálny marketing som zostavil na mieru z kľúčových marketingových oblastí. 

1. školenie - sociálne siete

 • Facebook: Stratégia tvorby obsahu, budovanie fanúšikovskej základne, cielenie reklamy, rôzne formáty (feed, live, ...)
 • Instagram: Využitie Instagram Stories, Reels, IGTV, influencer marketing a i. 
 • TikTok: Trendy a stratégie pre tvorbu pútavého obsahu pre mladšie publikum
 • YouTube: Optimalizácia videí pre vyhľadávanie, tvorba pútavych titulov a popisov, vysvetlenie analytiky na YouTube
 • LinkedIn: Budovanie profesionálnej značky, networking, cielenie reklamy na B2B publikum

2. školenie - reklamné kampane v Meta

 • Tvorba a optimalizácia reklamných kampaní na Facebooku a Instagrame
 • Cielenie reklamy na základe demografie, záujmov a správania
 • Nastavenie rozpočtu a sledovanie výsledkov kampaní
 • Užitočné príklady a know-how z mojej marketingovej praxe


3. školenie - PPC reklamné kampane v Google Ads

 • Tvorba a optimalizácia kampaní v Google Ads
 • Kľúčové slová a cielenie reklamy
 • Nastavenie rozpočtov aj sledovanie konverzií


4. školenie - Analytický nástroj Google Analytics

 • Získavanie a analýza dát o návštevnosti webovej stránky
 • Sledovanie konverzií a meranie návratnosti investícií do marketingu
 • Vytváranie reportov a dashboardov
 • Prepojenie s internetovou stránkou


5. školenie - Email marketing v EcoMail, SmartEmailing a Mailchimp:

 • Tvorba a odosielanie pútavých emailových kampaní
 • Segmentácia a cielenie email marketingových kampaní
 • Automatizácia email marketingu
 • Technické nastavenia
 • Kľúčové metriky (OTR, CTR a i.) 


6. školenie - Inovácie a trendy v online (digitálnom) marketingu:

 • Umelá inteligencia v marketingu
 • Personalizácia marketingových kampaní
 • Využitie videoobsahu a influencer marketingu
 • Trendy v oblasti SEO optimalizácie aj PPC reklamy

skolenie-skolenia-pre-firmyjpg


Cieľom školenia bolo poskytnúť účastníkom komplexný prehľad na online marketing a naučiť ich praktické zručnosti, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich marketingové ciele.


Feedback na školenie:

"Školenie malo veľký úspech, bolo komplexné, profesionálne a nápomocné pre všetkých účastníkov, sú len pozitívne reakcie :
 • Školiteľ sa venoval individuálne každému zo zúčastnených, bol odborník vo svojej oblasti a vedel svoje poznatky posúvať ďalej
 • Obzvlášť dobre boli zhrnuté rôzne nuansy správy sociálnych sietí, napríklad k tvorbe obsahu príspevkov, ich štruktúry, kvality zverejňovaných grafických podkladov a ich vplyvu na generický dosah príspevkov na publikum stránok a profilov.
 • Uviedol najlepšie spôsoby grafickej prezentácie, spôsoby písania popisov, tipy ako tvoriť videá a podotkol aj skutočnosť, že jazyk na sociálnych sieťach je iný a je potrebné sa mu prispôsobiť. Vysvetlil akým spôsobom môžu sledovať štatistiky na soc. sieťach.
 • Ocenili, že školenie nebolo iba teoretické, ale prebehlo aj na praktickej úrovni.
 • Venoval sa aj téme môj Google.
Ešte raz ďakujeme za školenie a určite budeme šíriť dobré referencie." 
(Odbor kultúry Žilinského samosprávneho kraja)


Máte záujem o marketingové školenie na mieru?

Ak vás toto školenie zaujalo a máte záujem o individuálne školenie ušité na mieru vašim potrebám, neváhajte ma kontaktovať! Rád vám vypracujem cenovú ponuku na základe vašich požiadaviek.

Môžete ma kontaktovať:

Emailom: info@dobrymarketing.sk
Telefonicky: +421 905 301 686
Teším sa na spoluprácu!