Marketingová stratégia pre Holanďanov (po anglicky) - cez Skype & Microsoft Teams

Keď ma na LinkedIn našla a oslovila ohľadom spolupráce na marketingu Holandská firma QSXL. The Search Company, vedel som že to bude pre mňa skvelá výzva. Potrénujem angličtinu a zokonalím svoje zručnosti v marketingu pre B2B. A tak aj bolo!

1. Marketingová kozultácia

Spolupráca s firmou QSXL. The Search Company začala marketingovou konzultáciou. Spoločne s klientom som rozobral problémy nedostatočnej marketingovej komunikácie a navrhol odporúčania na ich riešenie.

2. Marketingová analýza

Prostredníctvom marketingovej analýzy som podrobne rozoberal súčasnú situáciu na trhu z rôznych uhlov pohľadu. Taktiež som vykonal analýzu konkurencie.

3. Návrh marketingovej stratégie

V ďalšom kroku som pripravil marketingovú stratégiu vychádzajúcu z aktuálnej situácie a zohľadnujúcu špecifiká B2B biznisu.


1920_qsxljpeg


4. Implementácia marketingovej stratégie

Po schálení s klientom som začnal s impementáciou do jednotlivých komunikačných kanálov.