Q & A

Otázky, ktoré sa ma najčastejšie pýtate.

Postup spolupráce.

Ako zväčša prebieha spolupráca s mojimi klientami?

1.
Vaša predstava

Na úvod prichádza dopyt od vás na mňa. Niekto chce spolupracovať full time na komplexnom marketingu. Niekto ma chce na pár hodín ako freelancera. Niekto chce iba konzultovať na pravidelnej báze a mareting si rieši interne.

2. 
Upresnenie predstavy

Na upresnenie predstavy zväčša využívam osobné alebo online stretnutie. Bavíme sa o aktuálnej a želanej situácií. Preberáme produkty, kľúčového zákazníka aj konkurenciu. Stanovujeme si ciele, čo chceme marketingom dosiahnuť.

3.
Cenová ponuka

Keď mám všetky potrebné informácie vypracujem cenovú ponuku na mieru. Keď mi cenu za marketing odsúhlasíte pušťam sa do práce. Služby sa platia na mesiac dopredu.

4.
Prístupy a podklady

Pre našu spoluprácu budem potrebovať prístupy a podklady, ktoré si vopred dohodneme.

5.
Reporting

Pravidelne vás informujem o dosiahnutých výsledkoch emailom alebo telefonicky.

6. 
Feedback

Moja práca je hotová až, keď dostanem spätnú väzbu od vás. Je to dar a posúva ma vpred.

Presvedčil som vás? Vyhrniem si rukávy a môžem makať.

Dohodnite si termín čím skôr a poďme pomôcť vášmu biznisu predávať viac, lepšie sa prezentovať, budovať komunity, predbehnúť konkurenciu a odhaliť skrytý potenciál.