Marketingová stratégia & audit

Akčná, kreatívna a autentická marketingová stratégia zameraná na predaj vašich produktov a služieb.

Pomáham firmám, značkám aj organizáciám komunikovať autenticky a kreatívne. Ako Marketingový špecialista a Manažér so silným strategickým talentom podľa talentových testov Gallup aj Human Design odhalím nedostatky vašej komunikácie a pripravím vám akčnú marketingovú stratégiu s merateľnými výsledkami na mieru na zvýšenie predaja vašich tovarov alebo služieb. 

Kombinujem najlepšie online a offline marketingové kanály pre váš biznis. Pomáham zviditeľniť značky, budovať komunity aj predávať viac.

1. Úvodný rozhovor a vyplnenie dotazníka

Pochopenie vášho biznisu.
Počas úvodného rozhovoru sa rozprávame o vašom biznise. Zodpoviem vám na otázky ohľadom marketingu.

2. Audit komunikácie

Vykonám podrobný audit vašej  marketingovej komunikácie.
Tu patrí: analýza vašej značky a jej komunikácie, analýza produktov a služieb, analýza konkurencie a analýza pozície vašej značky na trhu.

3. Návrh marketingovej stratégie

Navrhnem vám komplexnú marketingovú stratégiu.
Výberiem vhodné online a offline komunikačné kanály pre váš biznis. 

4. Zoznam akčných krokov

Pripravím vám návod (presné kroky) ako postupovať.
Pripravím vám zoznam konkrétnych akčných krokov, ktoré zlepšia vašu marketingovú komunikáciu.

5. Nastavenie KPI 

Čísla ktoré sa budú vyhodnocovať.
Nastavím vám kľúčové KPI, podľa ktorých budeme sledovať napĺňanie vašej marketingovej stratégie a cieľov.

6. Zvýšenie predaja produktov a služieb

Celé úsilie vedie k presnému cieľu.
Celé úsilie bude smerovať k zviditeľneniu vašej firmy, budovaniu vzťahu so zákazníkmi a zvýšeniu predaja vašich produktov a služieb.

Cena za marketingovú stratégiu / audit?

cena 30 € / hod.

Marketingová stratégia / Marketingový audit / Marketingový plán / KPI / Marketingový špecialista / Cena / Cenník

Referencie:

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia a marketingový audit pre Žilinský Turistický kraj.

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia a marketingový audit pre firmu M&H.

Marketingový audit

Marketingový audit pre Kliniku Zdravia.

Marketingová stratégia na mieru?

Pomôže vám zorientovať sa vo svete marketingu, odhaliť skrytý potenciál vašej značky a nakopnúť predaj.