->Tvorba marketingovej stratégie.

Vytvorím vám akčnú, kreatívnu a autentickú marketingovú stratégiu zameranú na predaj vašich produktov a služieb.

->Stratégia s vysokým biznis potenciálom

Pomáham malým, stredným aj veľkým firmám a neziskovým organizáciám komunikovať autenticky a kreatívne. Ako marketingový špecialista odhalím nedostatky vašej komunikácie a pripravím vám akčnú marketingovú stratégiu s merateľnými výsledkami na mieru na zvýšenie predaja vašich tovarov alebo služieb. Kombinujem najvhodnejšie online a offline marketingové nástroje pre váš biznis.

1. Úvodný rozhovor a vyplnenie dotazníka

Pochopenie vášho biznisu.
Počas úvodného rozhovoru sa rozprávame o vašom biznise. Zodpoviem vám na otázky ohľadom marketingu.

2. Audit komunikácie

Vykonám podrobný audit vašej  marketingovej komunikácie.
Tu patrí: analýza vašej značky a jej komunikácie, analýza produktov a služieb, analýza konkurencie a analýza pozície vašej značky na trhu.

3. Návrh marketingovej stratégie

Navrhnem vám komplexnú marketingovú stratégiu.
Výberiem vhodné online a offline komunikačné kanály pre váš biznis. 

4. Zoznam akčných krokov

Pripravím vám návod (presné kroky) ako postupovať.
Pripravím vám zoznam konkrétnych akčných krokov, ktoré zlepšia vašu marketingovú komunikáciu.

5. Nastavenie KPI 

Čísla ktoré sa budú vyhodnocovať.
Nastavím vám kľúčové KPI, podľa ktorých budeme sledovať napĺňanie vašej marketingovej stratégie a cieľov.

6. Zvýšenie predaja produktov a služieb

Celé úsilie vedie k presnému cieľu.
Celé úsilie bude smerovať k zviditeľneniu vašej firmy, budovaniu vzťahu so zákazníkmi a zvýšeniu predaja vašich produktov a služieb.

Cena - marketingová stratégia

Cena od 35 € / 1 hod.*

Marketingová stratégia / Marketingový plán / Cieľová skupina / Segmentácia / Výber komunikačných kanálov / Nastavenie KPI / Freelancer / Marketingový špecialista / Online marketér / Zvýšenie zisku / Zýšenie predaja produktov a služieb...

Marketingová stratégia: pre Moniku, MonFit

 • Odhalenie nedostatkov v marketingovej komunikácií
 • Makretingová stratégia na mieru

 • Marketingová stratégia: pre Klaudiu, Balance gym

  • Odhalenie nedostatkov v marketingovej komunikácií 
  • Makretingová stratégia na mieru

  Marketingová stratégia: pre Žilinský turistický kraj

  ✅ Úvodný rozhovor a vyplnenie dotazníka, audit komunikácie 
  ✅ Návrh marketingovej stratégie 
  ✅ Zoznam akčných krokov 
  ✅ Nastavenie KPI


  Referencia od Klaudie:

  "Ďakujem Maťovi za marketingovú konzultáciu a jeho nasmerovania v oblasti online marketingu. Určite odporúčam!"
  - Klaudia M. (Balance gym)

  Marketingová stratégia: pre M&H project s.r.o

 • Odhalenie nedostatkov v marketingovej komunikácií
 • Makretingová stratégia na mieru
 • Marketingová stratégia na mieru?

  Pomôže vám zorientovať sa vo svete marketingu, odhaliť skrytý potenciál vašej značky a nakopnúť predaj.