->Tvorba marketingovej stratégie.

Pomáham značkám komunikovať autenticky a kreatívne. 

-> Tvorba marketingovej stratégie.

Pomáham značkám komunikovať autenticky a kreatívne. Odhalím nedostatky online komunikácie a pripravím stratégiu na zvýšenie predaja tovarov alebo služieb. V rámci marketingovej stratégie sa zameriavam hlavne na content marketing, sociálne siete, SEO, PPC prípadne email marketing.

1. Úvodný rozhovor a vyplnenie dotazníka

Počas úvodného rozhovoru sa rozprávame o vašom biznise. Zodpoviem vám na otázky ohľadom marketingu.

2. Audit online komunikácie

Vykonám podrobný audit online komunikácie vrátane definovania persón (kľúčových zákazníkov).

3. Návrh digitálno-marketingovej stratégie

Navrhnem komplexnú digitálno-marketingovú stratégiu vrátane návodu čo, kde, kedy a ako komunikovať.

Koľko stojí marketingová stratégia?

Cena od 35 € / 1 hod.*
(*objednajte si aspoň 2 služby a získajte 5 % zľavu
objednajte si  komplexnú správu marketingu a získajte až 10 % zľavu)

Case study:
Marketingová konzultácia a stratégia
pre Klaudi z Balance gym


# Zodpovedanie otázok z marketingu
# Odhalenie nedostatkov v marketingovej komunikácií
# Makretingová stratégia na mieru


Referencia od Klaudie:

"Ďakujem Maťovi za marketingovú konzultáciu a jeho nasmerovania v oblasti online marketingu. Určite odporúčam!"
- Klaudia M. (Balance gym)

Marketingová stratégia na mieru.

Pomôže vám zorientovať sa vo svete marketingu, odhaliť skrytý potenciál vašej značky a nakopnúť predaj.