Marketingová stratégia

Akčná, kreatívna a autentická marketingová stratégia zameraná na predaj vašich produktov a služieb.

Pomáham firmám, značkám aj organizáciám komunikovať autenticky a kreatívne. Ako Marketingový špecialista a Manažér so silným strategickým talentom podľa talentových testov Gallup aj Human Design odhalím nedostatky vašej komunikácie a pripravím vám akčnú marketingovú stratégiu s merateľnými výsledkami na mieru na zvýšenie predaja vašich tovarov alebo služieb. 

Kombinujem najlepšie online a offline marketingové kanály pre váš biznis. Pomáham zviditeľniť značky, budovať komunity aj predávať viac.

pre B2C aj B2B značky

Pri marketingovom audite analyzujem rôzne aspekty: analýza trhu, analýza zákazníkov, analýza marketingových aktivít, analýza značky a imidžu, analýza marketingových systémov a procesov

Marketingová stratégia definuje ciele, cieľové skupiny, pozicionovanie, výber vhodných marketingových nástrojov a kanálov aj stanovenie spôsobu merania výkonu (KPI).
Marketingový audi a stratégiu som vypracoval napr. pre Žilinský turistický kraj, Kliniku zdravia a i.

Čo môžete očakávať?

✅ Marketingový audit, ktorý narovinu odhalí skutočné medzery a nedostatky.
✅ Akčnú marketingovú stratégiu, ktorá podporí predaj produktov, služieb aj zviditeľnenie značky.
❤️ Otvorenú komunikáciu, proklientsky prístup a transparentnosť.

->
Úvodný rozhovor a vyplnenie dotazníka

Počas úvodného rozhovoru sa rozprávame o vašom biznise. Zodpoviem vám na otázky ohľadom marketingu.

->
Audit komunikácie

Vykonám podrobný audit vašej  marketingovej komunikácie - analýza vašej značky a jej komunikácie, analýza produktov a služieb, analýza konkurencie a analýza pozície vašej značky na trhu.

->
Návrh marketingovej stratégie

Navrhnem vám komplexnú marketingovú stratégiu. Vyberiem vhodné online a offline komunikačné kanály pre váš biznis. 

->
Zoznam akčných krokov

Pripravím vám zoznam konkrétnych akčných krokov, ktoré zlepšia vašu marketingovú komunikáciu.

->
Nastavenie KPI 

Nastavím vám kľúčové KPI, podľa ktorých budeme sledovať napĺňanie vašej marketingovej stratégie a cieľov.

-> 
Zvýšenie predaja produktov a služieb

Celé úsilie bude smerovať k zviditeľneniu vašej firmy, budovaniu vzťahu so zákazníkmi a zvýšeniu predaja vašich produktov a služieb.

Referencie

marketingový audit
marketingová stratégia
návrhy na zlepšenie
audit online aj offline marketingových aktivít
akčné kroky a návrhy na zlepšenie  marketingu a komunikácie
marketingový audit
návrhy na zlepšenie

Cena za marketingovú stratégiu / audit?

30 € / hod.

Marketingová stratégia / Marketingový audit / Audit marketingu / Analýza marketingových aktivít / Marketingový plán / KPI / Marketingový špecialista / Cena za marketingovú stratégiu ...

#DobraStrategia #DobryMarketing ❤️

Marketingová stratégia na mieru?

Pomôže vám zorientovať sa vo svete marketingu, odhaliť skrytý potenciál vašej značky a nakopnúť predaj.