Marketingová stratégia

Akčná, kreatívna a autentická marketingová stratégia zameraná na predaj vašich produktov a služieb.

Pomáham firmám, značkám aj organizáciám komunikovať autenticky a kreatívne. Ako marketingový špecialista a manažér so silným strategickým talentom podľa talentových testov Gallup aj Human Design odhalím nedostatky vašej komunikácie a pripravím vám akčnú marketingovú stratégiu s merateľnými výsledkami na mieru na zvýšenie predaja vašich tovarov alebo služieb. 

Kombinujem najlepšie online a offline marketingové kanály pre váš biznis. Pomáham zviditeľniť značky, budovať komunity aj predávať viac.

pre B2C aj B2B značky

Pri marketingovom audite analyzujem rôzne aspekty: analýza trhu, analýza zákazníkov, analýza marketingových aktivít, analýza značky a imidžu, analýza marketingových systémov a procesov.

Marketingová stratégia definuje ciele, cieľové skupiny, pozicionovanie, výber vhodných marketingových nástrojov a kanálov aj stanovenie spôsobu merania výkonu (KPI).
Marketingový audit som vypracoval aj pre:
  • Žilinský turistický kraj, 
  • Kliniku zdravia,
  • Serafin a i.


Čo môžete očakávať?

✔️ Marketingový audit, ktorý narovinu odhalí skutočné medzery a nedostatky.
✔️ Akčnú marketingovú stratégiu, ktorá podporí predaj produktov, služieb aj zviditeľnenie značky.
❤️ Otvorenú komunikáciu, proklientsky prístup a transparentnosť.

Referencie

✔️ marketingový audit
✔️ marketingová stratégia
✔️ návrhy na zlepšenie
✔️ audit online aj offline marketingových aktivít
✔️ akčné kroky a návrhy na zlepšenie marketingu a komunikácie
✔️ marketingový audit
✔️ návrhy na zlepšenie

1.
Úvodný rozhovor a vyplnenie dotazníka

Počas úvodného rozhovoru sa rozprávame o vašom biznise. Zodpoviem vám na otázky ohľadom marketingu.

2.
Audit komunikácie

Vykonám podrobný audit vašej  marketingovej komunikácie - analýza vašej značky a jej komunikácie, analýza produktov a služieb, analýza konkurencie a analýza pozície vašej značky na trhu.

3.
Návrh marketingovej stratégie

Navrhnem vám komplexnú marketingovú stratégiu. Vyberiem vhodné online a offline komunikačné kanály pre váš biznis. 

4.
Zoznam akčných krokov

Pripravím vám zoznam konkrétnych akčných krokov, ktoré zlepšia vašu marketingovú komunikáciu.

5.
Nastavenie KPI 

Nastavím vám kľúčové KPI, podľa ktorých budeme sledovať napĺňanie vašej marketingovej stratégie a cieľov.

6.
Zvýšenie predaja produktov a služieb

Celé úsilie bude smerovať k zviditeľneniu vašej firmy, budovaniu vzťahu so zákazníkmi a zvýšeniu predaja vašich produktov a služieb.

Cena za marketingovú stratégiu / audit?

30 € / hod.
(Možnosť spolupráce na hodinovku / alebo fix)

Marketingová stratégia cena / Marketingový audit cenník / Audit marketingu cena / Analýza marketingových aktivít / Marketingový plán / KPI / Marketingový špecialista / Marketingová stratégia na mieru

#DobraStrategia #DobryMarketing ❤️

Marketingová stratégia na mieru?

Pomôže vám zorientovať sa vo svete marketingu, odhaliť skrytý potenciál vašej značky a nakopnúť predaj.