Email marketing 

v MailChimp, Ecomail aj Smartemailing

Ako Email marketingový špecialista (pôsobil som na pozícií Head of Emailing pre medzinárodné firmy) vytváram mojim klientom pútavé a originálne email newslettery, vrátane atraktívnych predmetov a preheadrov a správneho technického nastavenia (TXT, MX a ďalších záznamov) s cieľom dosiahnuť najlepšie OTR a CTR hodnoty a podporiť predaj vašich produktov a služieb.

Výhody email marketingu? 

✔️ Nízka cena
✔️ Vysoká návratnosť investícií (ROI)
✔️ Merateľnosť
✔️ Priame oslovenie zákazníka 
✔️ Personalizácia

Vytvorenie newsletterov (email kampaní)

Vytváram atraktívne email marketingové kampane s použitím textu a grafiky, ktoré rešpektujú pravidlá email marketingu.

Výber platformy
(Mailchimp, Mailgun, AWS Amazon, a i.)

Výber a rozosielka email marketingu (newsletterov) cez vhodnú platformu.

Nastavenie kľúčových ukazovateľov

Pre email marketing ako email marketingový (mailingový) špecialista správne nastavím kľúčové parametre SPF, DKIM, DMARC a i.

Sledovanie kľúčových hodnôt

Sledujem a reportujem kľúčové email marketingové faktory: OTR, CTR, Bounce rate, Spam rate, IP reputation, Domain reputation, Sending Reputation a i.

Hygiena databázy a reaktivácia užívateľov

Udržiavam vašu databázu email kontaktov aktívnu tak, aby emaily nepadali do spamu.

Optimalizácia a inovácia email marketingu

Podnikám kroky na zlepšenie email marketingu a zlepšenie OTR a CTR hodnôt a zvýšenie predaja vašich produktov a služieb z email marketingovej komunikácie a stratégie.

REFERENCIA
Email marketing - Setro

✔️  Inštalácia email marketingového nástroja
✔️  Technické nastavenia
✔️  Tvorba grafického dizajnu email kampaní
✔️  Copywriting
✔️  Import a segmentácia kontaktov
✔️  Nastavenia email marketingových kampaní
✔️  Rozosielka na kľúčové segmenty
✔️  Reporting, testing a optimalizácia

REFERENCIA
Email marketing - Klinika zdravia

✔️  Inštalácia email marketingového nástroja
✔️  Technické nastavenia
✔️  Tvorba grafického dizajnu email kampaní
✔️  Copywriting
✔️  Import a segmentácia kontaktov
✔️  Nastavenia email marketingových kampaní
✔️  Rozosielka na kľúčové segmenty
✔️  Reporting, testing a optimalizácia

REFERENCIA
Email marketing - Žilinský turistický kraj

✔️  Inštalácia email marketingového nástroja
✔️  Technické nastavenia
✔️  Tvorba grafického dizajnu email kampaní
✔️  Copywriting
✔️  Import a segmentácia kontaktov
✔️  Nastavenia email marketingových kampaní
✔️  Rozosielka na kľúčové segmenty
✔️  Reporting, testing a optimalizácia

REFERENCIA
Email marketing - Titori

✔️  Inštalácia email marketingového nástroja
✔️  Technické nastavenia
✔️  Tvorba grafického dizajnu email kampaní
✔️  Copywriting
✔️  Import a segmentácia kontaktov
✔️  Nastavenia email marketingových kampaní
✔️  Rozosielka na kľúčové segmenty
✔️  Reporting, testing a optimalizácia

Čo môžete očakávať?

✔️  Nastavím email marketing, aby prinášal konverzie a zisk
✔️  Vyriešim problémy: padajúci email do spamu, nízke hodnoty OTR, CTR a i.
✔️   Zlepším doručiteľnosť emailov
❤️ Otvorenú komunikáciu, proklientsky prístup a transparentnosť

Nastavenie stratégie pre email marketing

Na základe mojich skúsenosti z riadenia email marketingového oddelenia pre firmy pôsobiace vo viac, ako 30 krajinách sveta vám rád pomôžem nastaviť vašu akčnú a kreatívnu email marketingovú stratégiu na mieru.

Tvorba email marketingových newsletterov

Vytvorím vám pútavé a originálne newslettery a reklamné kampane na mieru zamerané na podporu predaja vašich tovarov a služieb.

Odosielanie email kampaní

Vyberiem správny čas a deň na odosielanie vašich email marketingových kampaní.

Segmentácia a A/B testovanie

Vaše kontakty rozdelím podľa segmentácie do konkrétnych skupín.

Optimalizácia email marketingu

Váš email marketing budem optimalizovať použitím A/B a iných testov.

Sledovanie KPI

Pomôžem vám nastaviť a vyhodnocovať
kľúčové KPI pre váš email marketing.

Cena za email marketing? 

30 € / hod.
(Možnosť spolupráce na hodinovku / alebo fix)

Email marketingový špecialista / Email marketér / Špecialista na email marketing / Nastavenie email marketingu /  Email marketingová stratégia / Správa email marketingu ...

#EmailMarketing #DobryMarketing ❤️

Postarám sa o váš email marketing?

Ozvite sa kedykoľvek.