-> E-mail marketing

Ako Email marketingový špecialista (pôsobil som na pozícií Head of Emailing v medzinárodnej firme) vytváram mojim klientom pútavé a originálne email newslettery, vrátane atraktívnych predmetov a preheadrov a správneho technického nastavenia (TXT, MX a ďalších záznamov) s cieľom dosiahnuť najlepšie OTR a CTR hodnoty a podporiť predaj vašich produktov a služieb.

1. Vytvorenie newsletterov (email kampaní)

Kvalitný email newsletter.
Vytváram atraktívne email marketingové kampane s použitím textu a grafiky, ktoré rešpektujú pravidlá email marketingu.

2. Výber platformy (Mailchimp, Mailgun, AWS Amazon, a i.)

Výber a nastavenie email platformy.
Výber a rozosielka email marketingu (newsletterov) cez vhodnú platformu.

3. Nastavenie kľúčových ukazovateľov

SPF, DKIM, DMARC...
Pre váš email marketing ako email marketingový (mailingový) špecialista správne nastavím kľúčové parametre pre email marketing ako SPF, DKIM, DMARC a i.

4. Sledovanie kľúčových hodnôt

OTR, CTR, Boucne rate, Spame rate...
Sledujem a reportujem kľúčové email marketingové faktory: OTR, CTR, Bounce rate, Spam rate, IP reputation, Domain reputation, Sending Reputation a i.

5. Hygiena databázy a reaktivácia užívateľov

Aby email nepadol do spamu.
Udržiavam vašu databázu email kontaktov aktívnu tak, aby emaily nepadali do spamu.

6. Optimalizácia a inovácia email marketingu

Predaj produktov a služieb cez email marketing.
Podnikám kroky na zlepšenie email marketingu a zlepšenie OTR a CTR hodnôt a zvýšenie predaja vašich produktov a služieb z email marketingovej komunikácie a stratégie.

->
Nastavenie stratégie pre váš Email marketing

Na základe mojich skúsenosti z riadenia email marketingového oddelenia pre firmy pôsobiace vo viac, ako 30 krajinách sveta vám rád pomôžem nastaviť vašu akčnú a kreatívnu email marketingovú stratégiu na mieru.

->
Tvorba email marketingových newsletterov

Vytvorím vám pútavé a originálne newslettery a reklamné kampane na mieru zamerané na podporu predaja vašich tovarov a služieb.

->
Odosielanie email kampaní

Vyberiem správny čas a deň na odosielanie vašich email marketingových kampaní.

->
Segmentácia a A/B testovanie

Vaše kontakty rozdelím podľa segmentácie do konkrétnych skupín.

->
Optimalizácia email marketingu

Váš email marketing budem optimalizovať použitím A/B a iných testov.

->
Sledovanie KPI

Pomôžem vám nastaviť a vyhodnocovať
kľúčové KPI pre váš email marketing.

Cena za email marketing?

Cena od  30 € / 1 hod.*

Email Marketingový Špecialista / Freelancer / Email marketér / Špecialista na email marketing / Konzultant / Mailchimp / Mailgun / Amazon AWS / MxToolbox / Nastavenie email marketingu /  Email marketingová stratégia / ... 

Prečítajte si ak máte 5 minút.

Moje krátke články o email marketingu ku káve alebo čaji.

Prečo email končí v spame?

Každá časť emailu je kód (kódový fragment) a musí byť správne nastavená v opačnom prípade ju zachytí spam filter a email skončí v spame.

Q&A - Email marketing

Email marketing je obľúbená forma priameho marketingu, ktorá sa dostáva do popredia stále viac kvôli množstvu výhod.

Postarám sa o váš email marketing?

Ozvite sa kedykoľvek.