Marketingové audity & analýzy

Odhalím nedostatky a navrhnem odporúčania na zlepšenie.

Ako marketingový špecialista sa neriadim sa emóciami, ale rád sa opieram o presné a merateľné dáta z Google Analytics, Meta Business Suite, Hotjar a i. 

Pomôžem analyzovať a zlepšiť:

✅ Nedostatky vášho marketingu
✅ Nízku návštevnosť web stránky 
✅ Nízky zisk/príjem z marketingu
✅ Malé OTR a CTR pri email marketingu
✅ Vysokú mieru Bounce rate pri email marketingu
✅ Nízky záujem o posty na sociálnych sieťach
✅ Nízku konverziu a i.

Referencie

marketingový audit
návrhy na zlepšenie
marketingový audit
marketingová stratégia
návrhy na zlepšenie
marketingový audit 
návrhy na zlepšenie

-> Komplexná analýza 

Komplexný audit marketingovej komunikácie.
Analýza komunikácie vašej značky
Analýza web stránky, kľúčových slov  a vyhľadateľnosti
Report z Google Analytics 
Analýza brandingu
Analýza Google Ads / PPC kampaní
Analýza komunikácie na sociálnych sieťach
Analýza silných a slabých stránok 

-> Analýza komunikácie konkurencie

Audit marketingovej komunikácie hlavnej konkurencie.
Analýza komunikácie top konkurenčných firiem / značiek
Analýza web stránok a vyhľadateľnosti konkurenčných firiem
Analýza konkurencie na sociálnych sieťach 
Analýza silných a slabých stránok konkurencie

-> Analýza kľúčových segmentov

Návrh segmentácie.
Analýza kľúčových segmentov pre vaš biznis
Analýza potrieb a želaní vašich zákazníkov 
Definovanie kľúčových segmentov (segmentácia zákazníkov) 
Definovanie spôsobov komunikácie na kľúčové segmenty

->Analýza web stránky

Analýza kvality a UX vášho webu.
V rámci analýzy vášho webu sa zameriavam na responzivitu webu, rýchlosť načítania, bugy, SEO on-page faktory, UX (user experience), kvalitu textov a popisov, akčné kroky a i.
Výsledkom je sumár akčných krokov, ktoré zlepšia predaj produktov a služieb na vašom webe.

->Analýza komunikácie na sociálnych sieťach

Analýza kvality vašej komunikácie na sociálnych sieťach.
Podrobná analýza komunikácie na sociálnych sieťach vrátane konkrétnych krokov na zlepšenie vašej komunikácie.

->Analýza vašej značky

Analýza brandingu vašej značky.
Analýza vašej súčasnej značky. Analýza emócií, ktoré značka vyvoláva u kľúčového zákazníka. Analýza komunikácie značky na všetkych úrovniach. Výsledkov je súbor návrhov na zlepšenie vášho brandingu.

Cena za marketingové analýzy / marketingový audit?

30 € / hod.

Analýza marketingovej komunikácie / Marketingový audit/ Analýza marketingu firmy / Analýza webu / Analýza nízkeho predaja / ...

#DobryAudit #DobryMarketing ❤️