Marketingové audity & analýzy

Odhalím nedostatky a navrhnem odporúčania na zlepšenie.

Ako marketingový špecialista sa neriadim sa emóciami, ale rád sa opieram o presné a merateľné dáta z Google Analytics, Meta Business Suite, Hotjar a i. 

Pomôžem analyzovať a zlepšiť:

✅ Nedostatky vášho marketingu
✅ Nízku návštevnosť web stránky 
✅ Nízky zisk/príjem z marketingu
✅ Malé OTR a CTR pri email marketingu
✅ Vysokú mieru Bounce rate pri email marketingu
✅ Nízky záujem o posty na sociálnych sieťach
✅ Nízku konverziu a i.

Referencie

marketingový audit
návrhy na zlepšenie
marketingový audit
marketingová stratégia
návrhy na zlepšenie
marketingový audit 
návrhy na zlepšenie

Komplexná analýza 

Komplexný audit marketingovej komunikácie.
Analýza komunikácie vašej značky
Analýza web stránky, kľúčových slov  a vyhľadateľnosti
Report z Google Analytics 
Analýza brandingu
Analýza Google Ads / PPC kampaní
Analýza komunikácie na sociálnych sieťach
Analýza silných a slabých stránok 

Analýza komunikácie konkurencie

Audit marketingovej komunikácie hlavnej konkurencie.
Analýza komunikácie top konkurenčných firiem / značiek
Analýza web stránok a vyhľadateľnosti konkurenčných firiem
Analýza konkurencie na sociálnych sieťach 
Analýza silných a slabých stránok konkurencie

Analýza kľúčových segmentov

Návrh segmentácie.
Analýza kľúčových segmentov pre vaš biznis
Analýza potrieb a želaní vašich zákazníkov 
Definovanie kľúčových segmentov (segmentácia zákazníkov) 
Definovanie spôsobov komunikácie na kľúčové segmenty

Analýza web stránky

Analýza kvality a UX vášho webu.
V rámci analýzy vášho webu sa zameriavam na responzivitu webu, rýchlosť načítania, bugy, SEO on-page faktory, UX (user experience), kvalitu textov a popisov, akčné kroky a i.
Výsledkom je sumár akčných krokov, ktoré zlepšia predaj produktov a služieb na vašom webe.

Analýza komunikácie na sociálnych sieťach

Analýza kvality vašej komunikácie na sociálnych sieťach.
Podrobná analýza komunikácie na sociálnych sieťach vrátane konkrétnych krokov na zlepšenie vašej komunikácie.

Analýza vašej značky

Analýza brandingu vašej značky.
Analýza vašej súčasnej značky. Analýza emócií, ktoré značka vyvoláva u kľúčového zákazníka. Analýza komunikácie značky na všetkych úrovniach. Výsledkov je súbor návrhov na zlepšenie vášho brandingu.

Cena za marketingové analýzy / marketingový audit?

30 € / hod.

Analýza marketingovej komunikácie / Marketingový audit cena / Analýza marketingu firmy / Analýza webu / Analýza nízkeho predaja / Biznis konzultácia / Biznis konzultant / Marketingový konzultant ...

#DobryAudit #DobryMarketing ❤️