Služby

Marketingová konzultácia 

(cena: 50 eur / 60 min.)

Marketingová konzultácia je veľmi obľúbená služba u mojich klientov. Slúži na zodpovedanie otázok ohľadom marketingu.

Marketingová stratégia

(cena od 200 eur / zvolené obdobie)

Marketingová stratégia slúži na nastavenie marketingových aktivít a marketingovej komunikácie. Je určená pre živnostníkov, malé aj stredné firmy.

Správa Facebook stránky 

(cena na mieru)

Správa Facebook profilu / funpage patrí k najpredávanejším službám. Vykonám audit sociálnych sieti, navrhnem stratégiu pre Facebook, definujem cieľové
publikum, vytvorím grafiku a obsahový plán komunikácie. Spustím reklamné kampane pre Facebook, Instagram. Analyzujem výsledky.

Správa Instagramu

už čoskoro...

Marketingové analýzy

(cena od 200 / analýza)

Analyzujem návštevnosť a nákupné správanie zákazníkov, postavenie podniku na trhu, dosahy reklám a všetko potrebné.

E-mail marketing

(cena na mieru)

Pripravím e-mailové marketingové kampane. Vytvorím segmenty. Vyhodnotím úspešnosť kampane.