Som Martin.

| I am Martin.

Ako som sa zamiloval do marketingu?

| How did I fall in love with marketing?

Som marketér telom aj dušou. Do marketingu som sa zamiloval ešte na strednej škole, keď som videl na zahraničných TV kanáloch reklamy na Apple a BMW. Počas štúdia na univerzite sa láska stále viac prehlbovala. Namiesto pozerania Búrlivého vína som sledoval každé nové predstavenie produktov Apple od Stevea Jobsa. Inšpirovali ma Seth Godin, či Tim Ferriss. Všímal som si príbehy, emócie, balenie a distribúciu produktov a marketingovú komunikáciu. Hľadal som spojitosti
a rozdiely. Ako freelancer a študent som začal tvoriť idey, stratégie a kampane a manažovať sociálne siete pre malých podnikateľov a firmy.

I am a marketer of body and soul. I fell in love with marketing in high school when I saw ads on Apple and BMW on foreign TV channels. Love became more and more profound. I watched every new keynote from Apple. I was inspired by Seth Godin or Tim Ferriss. I noticed stories, emotions, packaging and distribution of products and marketing communications. I was looking for connections and differences. As a freelancer and student, I started to create ideas, strategies and campaigns and manage social networks for small businesses and businesses.

Marketing pre Bistro.sk

| Marketing for Bistro.sk

Príležitosť robiť marketing „vo veľkom“ prišla s full time prácou pre Ringier Axel Springer SK, ktorá vlastní širokú škálu online produktov. Firma mi zverila marketing a marketingovú komunikáciu produktu Bistro.sk. Mal som na starosti sociálne média – tvorbu stratégie, aktívnu komunikáciu so zainteresovanými stranami, budovanie online obsahu, reakcie na správy a komentáre. Prepracoval som stratégiu, tvoril e-mailové kampane pre kľúčové segmenty, vyhodnocoval som dosah a navrhoval inovácie a zlepšenia. Spolupracoval som aj na tvorbe brand kampaní zameraných na posilnenie značky. Mojim dobrým pomocníkom bol Google Analytics, prostredníctvom ktorého som skúmal zdroje návštevnosti, trendy, výkonnosť kampaní a správanie návštevníkov.

The opportunity to do “big” marketing came with full time job for Ringier Axel Springer SK, which owns a wide range of online products in Slovakia. The company entrusted me with marketing and marketing communication of Bistro.sk. I had a responsibility for the social media, building online content, product strategy, e-mail campaigns for key segments, innovations and improvements. My good friend was Google Analytics, where I researched traffic sources, trends, campaign performance, and visitor behavior.

"Aj malé a stredné firmy si zaslúžia dobrý marketing!"

Som kreatívny človek, baví ma vymýšľať nové nápady a kampane, uvažovať, ako ovplyvniť zákazníka, jeho emócie a záujmy. Baví ma neustále rásť a zlepšovať sa. Marketing je smer, ktorý ma baví, napĺňa a inšpiruje, a preto som začal ponúkať moje služby aj malým a stredným podnikateľom ako marketingový freelancer a expert na marketing a pomôcť tak čo najväčšiemu počtu podnikateľov.

I am a creative person, I enjoy inventing new ideas and campaigns, thinking how to influence the customer, his emotions and interests. Marketing is a direction that I enjoy. It fulfills and inspires me. And that is why I started to offer my services to small and medium-sized businesses as a marketing freelancer and marketing expert to help as many entrepreneurs as possible.