Správa Facebook stránky

Čo je obsahom služby?

Analýza a stanovenie cieľov

Tvorba obsahu na Facebook

Cielenie reklamy na kľúčové segmenty

Analýza správania fanúšikov

Aktívna komunikácia (komentáre, správy)

Ako prebieha spolupráca?

Vytvorenie konceptu príspevkov na zvolené obdobie

Kontrola a odsúhlasenie príspevkov

Vytvorenie grafiky

Nasadenie hotových príspevkov

Spustenie reklamnej kampane
Report

Ing. Martin Latka, PhD.

chcemdobrymarketing@gmail.com