Školenie na mieru

Aké témy školím?

A.

Ako používať marketing

Budovanie vzťahov vs. sociálne siete 

Meranie návštevnosti vs. Google Analytics

Osobnosť značky - Brand

SWOT, STEEP, BCG

B.

Prezentačné techniky

Keynote vs. MS Power Point

verbálna vs. neverbálna komunikácia

efektívny snímok (slide) 

Slido - Audience Interaction Made Easy

C.  

Riešenie problémov v organizácií

Brainstorming

Mind Map

Paretovo pravidlo (80/20)

Eisenhowerov princíp