Freelancing v Turecku | Freelancing in Turkey.

Jedna z prvých krajín, kde som si vyskúšal prácu z ciest (digitálny nomád, freelancer) bolo Turecko. Kamaráti sa ma pýtali – prečo práve Turecko?

One of the first countries where I tried to work from the road (digital nomad, freelancer) was Turkey. Friends asked me - why Turkey?

digitalny-nomad-martin-latka-freelancer-slovakia-marketing-agencyjpg

má 320 slnečných dní v roku 

Milujem leto, teplo aj pláže. Toto všetko ponúka Turecko. Navyše sa zaradzuje medzi 10 celosvetovo najobľúbenejších destinácií pre letnú dovolenku.

has 320 sunny days a year

I love summer, warmth and beaches. All this is offered by Turkey. In addition, it is ranked among the 10 most popular summer vacation destinations worldwide.

marketing-agency-digital-nomad-freelancer-slovakiajpg

ceny v Turecku sú priaznivé a hotelové rezorty ponúkajú vysokú kvalitu

Ceny v Turecku sú často porovnateľné so Slovenskom. Ak viete kde, dá sa nakúpiť aj lacnejšie. Najmä na lokálnych marketoch je dôležité cenu zjednávať. Ak viete dobre zjednávať dokážete sa dostať aj na ½ alebo 1/3 z pôvodnej ceny.

prices in Turkey are favorable and hotel resorts offer high quality

Prices in Turkey are often comparable with Slovakia. If you know where, you can buy cheaper. Especially in local markets it is important to negotiate the price. If you can negotiate well, you can get to ½ or 1/3 of the original price.

freelancer-digitalny-nomad-digitalny-marketing-online-skusenosti-referencie-cenajpg

Chlieb | Bread = 0,40 €

Minerálna voda | Mineral water = 0,40 € 

Liter mlieka | Liter of milk = 0,80 € 

Obed v rýchlom občerstvení | Lunch in fast food = 4,60 €

Obed v „lepšej“ reštaurácii | Lunch in a "better" restaurant = 15,90 € 

Káva | Coffee = 1,80 €

Často môžete platiť eurom, dolárom, alebo kreditnou kartou.

You can often pay by euro, dollar, or credit card.