Stretnutie a konzultácia požiadaviek.

Rád sa s Vami stretnem na dobrej káve v obľúbenej kaviarni. Ak je medzi nami veľká vzdialenosť na komunikáciu použijeme Skype, alebo Google Hangouts. Na prvom osobnom stretnutí odkonzultujeme všetky možnosti spolupráce na marketingu, zdelíte mi Vašu predstavu o spolupráci. 

Výber služieb.

Budem sa venovať akýmkoľvek marketingovým aktivitám, ktoré si vyberiete. V prípade záujmu odporučím, ktorými marketingovými aktivitami je vhodné začať. Môžete si vybrať marketingové konzultácie a poradenstvo, aktívnu správu sociálnych sietí, tvorbu marketingových kampaní, alebo komplexný marketing na kľúč.

Realizácia. Aktívna komunikácia.

V každej fáze budem s Vami komunikovať a detailne riešiť Vaše požiadavky osobne, mailom alebo telefonicky. Taktiež Vás budem priebežne informovať o dosiahnutých výsledkoch.

Spätná väzba je dar.

Všetky marketingové aktivity budem aktívne merať a vyhodnocovať. Pravidelný report dostanete každý mesiac do e-mailu.